МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Головною метою Організації є  захист прав землевласників та землекористувачів учасників організації,  сприяння контролю за дотриманням чинного законодавства України державними органами влади у галузі земельних відносин.

Основні напрямки діяльності Організації:

  • Сприяння підвищенню рівня правової культури населення та надання йому правової допомоги, розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні;
  • Громадський контроль за дотриманням законодавства України державними органами, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами;
  • Громадський контроль за запобіганням та протидією корупції, поновленням законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, усуненням причин і наслідків вчинення корупційних діянь;
  • Громадський контроль за забезпеченням державою, суб’єктами господарювання і громадянами охорони навколишнього природного середовища як важливої передумови життя і здоров’я людини;
  • Сприяння усуненню недобросовісної конкуренції;
  • Сприяння у відновленні прав членів Організації в разі їх порушення.
  • Сприяння у підтримці  вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та  інформацією у сфері виробництва;  у забезпеченні доступу до інформації та знань у сфері виробництва.
  • Інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Організації.

НОВИНИ